thumbnail

SCERT School Text Books - 8, 9 and 10 Class

SCERT School Text Books - 8, 9 and 10 Class


Class
Part 1
Part 2
8
9
10

School Text Books(Malayalam and English Medium Available)

NCERT Ebooks

SCERT Question Pool Question and Answer Discussion
SCERT Text Book Based Videos
Class 10  
Social Science 1 Part 1 (History):
Social Science 2 Part 1 (Geography):
Social Science 2 Part 2(Geography):

SCERT Social Science Discussion


Class 9
 Handbooks (Teacher Text Books)

Class
Science
Social Science
5
Basic Science Chapter:1 2
Social Science  Chapter: 1 2
6
7
Basic science  Chapter 1 2
Social Science  Chapter: 1 2
8
9
10
Social Science 1 Chapter 1, 2

Learn more: History Capsules     Geography Capsules

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

158 Comments

avatar

Yhank you sir. Thank you so much

Reply Delete
avatar

Thanks ethra paranjalum madiyakilla.. Dedicated teacher

Reply Delete
avatar

à´¸ാർ പറ്à´±ുà´®െങ്കിൽ ഒന്à´¨് it à´¸െക്ഷൻ കൂടി à´ªോà´¸്à´±്à´±് ചെà´¯്യണം

Reply Delete
avatar

Sir ഇതെà´²്à´²ാം കൂടി ഒരു zip file ആയി ഇട്ടിà´°ുà´¨്à´¨െങ്കിà´²്‍ ഉപകാà´°à´®ാà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ു..

Reply Delete
avatar

Sir...
Thanks for this great support...
Malayalam notes...kudi tharanae....Import malayalam ottapadhagal...opposite words...malayalam grammar Tips....
Thank you so much

Reply Delete
avatar

Thank you . Very much.. sir..
You are the real legend

Reply Delete
avatar

Thank you so much sir.....god bless you....

Reply Delete
avatar

Thank u so much sir....🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply Delete
avatar

Thank you so much sir You are done a great thing!!

Reply Delete
avatar

Ithrayum books share cheyth vayich questions undakan like a rankfile oru grp undakunnu. interest ullavar please reply

Reply Delete
avatar

Telegramil important quates sir ettadukondu adu padichu..time kittumbol eniyum adupoley send cheydal helpful akumayirunnu..

Reply Delete
avatar

Sir link lu poyettu kittunnillia

Reply Delete
avatar

Thank you so much sir..God bless you.

Reply Delete
avatar

Thank u so much sir😊😊😊

Reply Delete
avatar

U ARE REALLY GREAT SIR...
. THANK YOU...

Reply Delete
avatar

Thank u sir ☺☺☺☺😍😍😍

Reply Delete
avatar

Thank you very much sir😍😍

Reply Delete
avatar

Video class kittunilla.ntha kittan cheyandath anyone help me.

Reply Delete
avatar

Sir 8th STD SocialScience part 1 &2are same

Reply Delete
avatar

Thank you so much sir.. great teacher..

Reply Delete
avatar

Thx sir, sir please share the link of +1and+2 ncrt text bokks

Reply Delete
avatar

Sir 9 10 science teacher text kittunnillallo

Reply Delete
avatar

First aid, maths കൂടി add ചെà´¯ോ സർ

Reply Delete

Contact us

Name

Email *

Message *